Türkiye Cumhuriyeti
Hava Harp Okulu
Burdur Lisesi
Hava Harp Okulu 1969
Hava Harp Okulu 1970
Hava Harp Okulu 1969 Devresi